Besluitenlijst 3 maart 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Consultatie Veiligheidsplan VRG 2020-2024

Het college heeft besloten:

  1. De Raad in de gelegenheid te stellen wensen, reacties en/ of opmerkingen in te dienen op het (ontwerp) Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024;
  2. De burgemeester bij het ontstaan van wensen, reacties en/ of opmerking opdracht te geven deze schriftelijk in te dienen bij de Veiligheidsregio Groningen voor 24-4-2020.