Besluitenlijst 18 april 2023

Aanvullende subsidieaanvraag Beter Thuis Wonen (BTW) en Buurtdiensten (BD) voor het jaar 2022

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het honoreren van het subsidieverzoek van de thuiszorgaanbieder Beter Thuis Wonen voor de aanvullende meerkosten 2022 tot een bedrag van € 22.636,-.
2. In te stemmen met het honoreren van het subsidieverzoek van de thuiszorgaanbieder Buurtdiensten voor de aanvullende meerkosten 2022 tot een bedrag van € 52.665,- en een bedrag van € 9.098,- voor de nacalculatie.
3. Het incidentele extra bedrag van in totaal € 84.399,- past binnen het totale budget van beleidsproduct 670 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd onder Programma 8 Gezondheid en milieu.
4. In te stemmen met het informeren van Zorgthuisnl dat de gemeente Pekela alle meerkosten van de twee zorgaanbieders vergoed en dat daarmee de reden voor vermelding bij het ministerie kan komen te vervallen.
5. De gemeenteraad middels een raadsbrief informeren
 
Buurtgezinnen

Het college heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het voorstel “Proeftuin Buurtgezinnen in Gemeente Pekela 2023-2024”;
2. Aan Stichting Buurtgezinnen voor 2023 een subsidie te verstrekken van € 20.925,-- voor het realiseren en begeleiden van 5 koppelingen tussen vraaggezinnen en steungezinnen en het begeleiden van lopende koppelingen;
3. De subsidie in 2023 te dekken uit het reeds beschikbare budget voor Jeugdhulp in 2023 (Basisondersteuning);
4. Na een tussenevaluatie en een besluit tot verlenging aan Stichting Buurtgezinnen voor 2024 een subsidie te verstrekken van € 27.202,50,-- voor het realiseren en begeleiden van 5 nieuwe koppelingen tussen vraaggezinnen en steungezinnen en het begeleiden van lopende koppelingen vanuit 2023;
5. De subsidie in 2024 te dekken uit het reeds beschikbare budget voor Jeugdhulp in 2024 (Basisondersteuning).