Besluitenlijst 22 september 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes en J. van Mannekes
  • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

  • Wethouder: H. Busemann

Budget toezicht en schoonmaak MFC De Binding 2020

Het college heeft besloten:

  1. Voor het jaar 2020 incidenteel een extra bedrag van € 32.615,- beschikbaar te stellen ten behoeve van toezicht en schoonmaak in MFC De Binding;
  2. Dit te verwerken in de Najaarsnota 2020;
  3. De Kompanjie opdracht te geven om de BTW-situatie van MFC De Binding door een externe adviseur fiscaal in kaart te laten brengen en de hieruit voortvloeiende opties voor te leggen.

Huishoudelijke ondersteuning 2021

Aangehouden.