Jeugd en onderwijs

Opvoeding, kinderopvang, onderwijs en leerlingenvervoer in de gemeente Pekela.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor iedereen die informatie wil over gezondheid, opvoeding en opgroeien.

 • Uw kind aanmelden voor een basisschool

  Met het digitale formulier kunt u uw kind aanmelden voor een van de basisscholen in de gemeente.

 • Jeugd

  Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school? Laat het ons weten, misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen.Heeft uw kind een handicap of beperking?

 • Jong Pekela

  Zijn er onderwerpen waarover je best je mening zou willen geven aan het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders) van Pekela? Dan kan dit in de jongerenraad “Jong Pekela”.

 • Kinderopvang

  In de gemeente Pekela zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Voortgezet onderwijs: Dollard College

  in Pekela staat een vestiging van het Dollard College. Een kleinschalige en sport-actieve school die onderwijs verzorgd voor vmbo, mavo, (zesjarige) havo, havo (onderbouw) en vwo (onderbouw).

 • Leerplicht

  Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e levensjaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

  Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere/(pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. Als inwoner van gemeente Pekela mag u er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

 • Schoolvakanties

  In de gemeente Pekela vallen de schoolvakanties onder de regio Noord. Op de website van de Rijksoverheid staan de vakantieplanningen voor de komende jaren voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

 • Rechtmatigheidskader Jeugd

  Op 23 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsing- en rechtmatigheidskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Pekela en op deze pagina te vinden als externe bijlage.