Besluitenlijst 21 januari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Samenwerking bij de inkoop jeugdhulp na 2021

Het college heeft besloten:

  1. De raad te informeren conform bijgevoegde concept- brief aan de raad;
  2. Kennis te nemen van het advies van de heer Robbe;
  3. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda inkoop jeugdhulp;
  4. De Kompanjie opdracht te geven om op basis van het uitvoeringsplan jeugdhulp en de lokale ambities een lokaal uitvoeringsplan op te stellen.

Offertes SDO Support onderzoek en reëel tarief huishoudelijke ondersteuning

Aangehouden