Parafenbesluitenlijst 24 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 24 maart 2020

AVG overeenkomst met de VSV / RMC organisatie

Datum besluit: 20-03-2020

Poststuknummer: 202000196

Het college heeft besloten:

  1. De bijgaande concept overeenkomst vast te stellen en te ondertekenen.
  2. De afdeling op te dragen een DPIA (Privacy Impact Analyse) uit te voeren op de aansluiting met gemeentelijke processen, leerplicht en het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters).