Besluitenlijst 14 februari 2023

Voorlopige beschikking subsidie 2023 Biblionet Groningen

Het college heeft besloten:

1.    Voor 2023 een voorlopige subsidie toe te kennen aan Biblionet Groningen ad € 279.924,-;

2.     Biblionet Groningen door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te brengen van uw besluit.