Parafenlijst 17 maart 2023

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

Gegrond verklaren van het bezwaarschrift en de Individuele Inkomenstoeslag alsnog  toekennen.