Parafenlijst 17 november 2023

Financiën kwetsbare panden aanpak

Het college heeft besloten:

  • De aanpak kwetsbare panden het eerste half jaar van 2024 te continueren
  • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken een incidenteel budget van €50.000,-  beschikbaar te laten stellen voor het continueren van de aanpak kwetsbare panden
  • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om deze incidentele lasten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
  • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de bijbehorende wijziging in de begroting 2024 conform de financiële paragraaf vast te stellen

Vervangen bomen Onstwedderweg en de Schoener in Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

1. Vervangen van de perenbomen langs de Onstwedderweg en de Schoener in Nieuwe Pekela door andere type bomen
2. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken een incidenteel budget van € 85.000,- beschikbaar te laten stellen voor het kappen en planten van de genoemde bomen;
3. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om deze incidentele lasten te dekken middels een onttrekking aan de bestemmingsreserve ontwikkelingsfonds.

Bestemmingsplan Ericalaan, Oude Pekela

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:

  • Het bestemmingsplan ‘ Ericalaan, Oude Pekela’ vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.BPEricalaan-0401;
  • Kennis te nemen van de anterieure exploitatieovereenkomst.

Startnotitie en voorbereidingskrediet woningbouw Heeresmeer

Het college heeft besloten:

1. Startnotitie woningbouw Heeresmeer vaststellen;
2. Aan de raad voor te stellen een ontwikkelingskrediet van €75.000 beschikbaar te stellen;
3. Aan de raad voor te stellen dit krediet (zie besluitpunt 2) te activeren en af te schrijven over maximaal 5 jaar dan wel als actief in te brengen in de eventuele grondexploitatie;
4. Aan de raad voor te stellen bij niet realisatie van het project de financiële afwikkeling af te handelen conform het voorstel in de financiële paragraaf.