College van B&W

In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Pekela. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur en voeren het beleid uit van de gemeente. De plannen voor de collegeperiode staan in het collegeprogramma.

 • Samenstelling college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders van Pekela. In 2022 is het huidige college aangetreden in Pekela.

 • Besluitenlijsten college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De besluitenlijsten van het college van B&W zijn openbaar.

 • Collegeprogramma

  Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

 • Wet- en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.

 • Begroting gemeente Pekela 2023

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand die een lintje verdient? Iedereen kan een lintje voor iemand aanvragen. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding.

 • Partnergemeente Grossefehn

  Vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen Pekela en Grossefehn.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  18 juli 2024

  De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Pekela. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen binnen het sociaal domein.