College van B&W

In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Pekela. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur en voeren het beleid uit van de gemeente. De plannen voor de collegeperiode staan in het collegeprogramma.

 • Samenstelling college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders van Pekela. In 2022 is het huidige college aangetreden in Pekela.

 • Besluitenlijsten college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De besluitenlijsten van het college van B&W zijn openbaar.

 • Collegeprogramma

  Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

 • Wet- en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.

 • Jong Pekela

  Zijn er onderwerpen waarover je best je mening zou willen geven aan het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders) van Pekela? Dan kan dit in de jongerenraad “Jong Pekela”.

 • Begroting gemeente Pekela 2023

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand die een lintje verdient? Iedereen kan een lintje voor iemand aanvragen. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding.

 • Partnergemeente Grossefehn

  Vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen Pekela en Grossefehn.