College van B&W

In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Pekela. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur en voeren het beleid uit van de gemeente. De plannen voor de collegeperiode staan in het collegeprogramma.

 • Samenstelling college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders van Pekela. In 2022 is het huidige college aangetreden in Pekela.

 • Besluitenlijsten college van Burgemeester en Wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De besluitenlijsten van het college van B&W zijn openbaar.

 • Collegeprogramma

  Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

 • Wet- en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.

 • Jong Pekela

  Zijn er onderwerpen waarover je best je mening zou willen geven aan het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders) van Pekela? Dan kan dit in de jongerenraad “Jong Pekela”.

 • Begroting gemeente Pekela 2021

  De gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting voor 2021. Al gaat dit wederom wel gepaard met een aantal bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gelukkig minder zwaar dan de afgelopen jaren maar ook nu blijven dit lastige keuzes.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand die een lintje verdient? Iedereen kan een lintje voor iemand aanvragen. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding.

 • Partnergemeente Grossefehn

  Vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen Pekela en Grossefehn.