Parafenbesluitenlijst 21 juli 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 21 juli 2020

Jaarrekening 2019 Afeer

Datum besluit: 20-07-2020

Poststuknummer: 202000536

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de definitieve jaarrekening en het jaarverslag 2019 van Afeer;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren.