Parafenbesluitenlijst 3 november 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 3 november 2020

HWA gemaal Houtstek/woonrijp maken 2e fase

Datum besluit: 30-10-2020   

Poststuknummer: 202000724

Het college heeft besloten:

  1. Een duiker en hwa gemaal aan te leggen en dit te dekken binnen de beschikbare kredieten GRP

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021

Datum besluit: 30-10-2020

Poststuknummer: 202000782

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

  1. de huidige Algemene plaatselijke verordening Pekela 2020 in te trekken;
  2. de Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021 vast te stellen;
  3. de Algemene plaatselijke verordening Pekela 2021 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Dr. Harm Brouwerstraat D 4 te Nieuwe-Pekela

Datum besluit: 30-10-2020

Poststuknummer: 202000794

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel van Dr. Harm Brouwerstraat D 4 te Nieuwe-Pekela
  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.