Besluitenlijst 15 september 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

  • Wethouder: H. Hemmes

Wob-verzoek inzake Team Keizer

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk (geanonimiseerd) toe te wijzen
  2.  het Wob -verzoek gedeeltelijk door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie
  3. het Wob - verzoek gedeeltelijk af te wijzen