Parafenbesluitenlijst 17 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 17 maart 2020

Gewijzigde statuten Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Datum besluit: 13-03-2020

Poststuknummer: 202000160

Het college heeft besloten:

  1. De gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Intentieverklaring Nieuwbouwprojecten RVV

Datum besluit: 13-02-2020

Poststuknummer: 202000185

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het verzoek van Acantus om als gemeente in het kader van de RVV Nieuwbouw 2020 de intentie uit te spreken de omgevingsvergunning te verlenen voor 126 potentieel te bouwen sociale huurwoningen in Pekela.
  2. Het College de bijgevoegde brief te laten ondertekenen.