Parafenbesluitenlijst 5 oktober 2021

Inkoop 3 leerroutes gebaseerd op de bepalingen van de nieuwe Wet op de Inburgering per 1-1-2022

Het college heeft besloten:

  1. Voor de inkoop van de onderwijsroute mee te liften met de gemeenten in de regio’s Groningen en Drenthe

  2. De Samenwerkingsovereenkomst “inkoop leerroutes inburgering en contractmanagement en -beheer gemeenten in de regio's Groningen en Drenthe 2021” te laten ondertekenen door de burgemeester;

  3. Het inkoop strategie document “inburgering B1- en Z-route” vast te stellen.

Vrijgave vacature medewerker Beleidsuitvoering II, team Sociaal, taakveld Leerplicht

Het college heeft besloten:

  1. De vacature van 1,0 fte Medew. beleidsuitvoering II, team Sociaal, taakveld Uitvoeringsadministratie / Leerplicht vrij te geven én gelijktijdig over te hevelen naar het taakveld Wmo/jeugd.

  2. Deze vacature in te vullen via een gerede kandidaat per 01-10-2021 voor 0,78 fte en de resterende 0,22 fte medewerker Beleidsuitvoering II, team Sociaal, taakveld Wmo/jeugd vast te houden tot de formatie van team Sociaal geheel duidelijk is.

Vrijgeven vacature Medewerker beleidsuitvoering II, Team Sociaal, taakveld Wmo/jeugd

Het college heeft besloten:

  1. De vacatures Medewerker Beleidsuitvoering II, team Sociaal, taakveld Wmo voor 1,78 fte vrij te geven en via een gerede interne kandidaat voor 0,78 fte in te vullen gedurende de periode van 01-10-2021 t/m 30-09-2022.