Parafenbesluitenlijst 11 februari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 11 februari 2020

Concept collegeverklaring Suwi en resultaten Ensia 2019

Datum besluit: 07-02-2020   

Poststuknummer: 202000083

Het college heeft besloten:

  1. De rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid-2019 voor kennisgeving aan te nemen
  2. De resultaten BRP en reisdocumenten Ensia voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De concept collegeverklaring Suwinet voor kennisgeving aan te nemen.
  4. Het uittreksel BRP (Ensia) vast te stellen.
  5. Het uittreksel Reisdocumenten (Ensia) vast te stellen.
  6. Akkoord te gaan met de voorgenomen maatregelen

Ingekomen brief inzake toeristenbelasting

Datum besluit: 07-02-2020

Poststuknummer: 202000085

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de ingekomen brief;
  2. Hierop via bijgevoegde brief te antwoorden.

Verlenging beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2019

Datum besluit: 07-02-2020

Poststuknummer: 202000087

Het college heeft besloten de raad via bijgaand raadsvoorstel te adviseren om, met terugwerkende kracht, de looptijd van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019 met een jaar te verlengen.

Collegebrief statutenwijziging Pekela Sportief

Datum besluit: 07-02-2020

Poststuknummer: 202000096

Het college heeft besloten

  1. De bijgevoegde brief vast te stellen en te verzenden naar Pekela Sportief.