Parafenbesluitenlijst 21 april 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 21 april 2020

Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024, begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Datum besluit: 17-04-2020

Poststuknummer: 202000281

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 en begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 en begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  4. De structurele financiële effecten inzake de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer vanaf 2021 ad. € 369,- te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020

Jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Datum besluit: 17-04-2020

Poststuknummer: 202000284

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe