Parafenbesluitenlijst 9 februari 2021

Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) en zelfevaluatie reisdocumenten

Nummer: 202100011

Datum besluit: 05/02/2021

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de uitslagen van de zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie reisdocumenten

Heronderzoek TOZO

Nummer: 202100079

Datum besluit: 05/02/2021

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het uitbesteden van de heronderzoeken TOZO aan een externe partij.

  2. De kosten ad € 12.222,- te dekken uit de daarvoor bestemde rijksregelingen.