Besluitenlijst 8 november

Aanvraag Crisis- en herstelwetstatus voor innovatieve experimenten in het kader van Omgevingswet

Het college heeft besloten:

  1. De Crisis- en herstelwetstatus voor het volledige grondgebied aan te vragen in het kader van innovatieve projecten ter voorbereiding op de Omgevingswet door bijgevoegde brief aan de minister te versturen.

Vervangen deel Openbare Verlichting H. Westerstraat Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Opdracht te geven om de openbare verlichting aan de H. Westerstaat conform bijgevoegde plan te vervangen
  2. Hier met behulp van bijgevoegd persbericht over te communiceren
  3. De kosten op de in het rapport omschreven wijze te dekken
  4. De raad met bijgevoegde brief te informeren
  5. Omwonenden rechtstreeks informeren