Parafenbesluitenlijst 21 juni 2022

Wensen en bedenkingen stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het principebesluit van het Veiligheidsberaad tot het oprichten van een stichting Expertisebureau Risicobeheer en de beweegredenen daartoe;

  2. Te besluiten de Raad voor te stellen daarop geen nadere wensen en bedenkingen te formuleren;

  3. Daartoe bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.

Voorgenomen besluiten inzake functiewaardering gemeente Pekela 2022

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de gevolgde procedure;

  2. Besluiten om de conversietabel vast te stellen per 01-06-2022;

  3. Een voorgenomen besluit nemen inzake de vaststelling van de concept functie-indelingen en dit kenbaar maken aan de medewerkers ten behoeve van de zienswijze-procedure.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2021

Het college heeft besloten:

  1. De toezichtsinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen;

  2. De vastgestelde vragenlijst via Mijn Duo te verzenden naar de inspectie van het Onderwijs