Ondernemen

Ondernemen in gemeente Pekela.

 • Accountmanager: Astrid Wijninga

  Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijf uitbreiden? Wilt u zich vestigen in gemeente Pekela? U kunt contact opnemen met onze accountmanager. Zij kan u adviseren en begeleiden.

 • Bedrijf beginnen

  Wilt u een bedrijf beginnen? Wij kunnen u helpen. We kunnen u bijvoorbeeld vertellen of uw plannen in het bestemmingsplan passen en of er subsidies mogelijk zijn.

 • Horeca

  Vergunningen, ontheffingen en informatie voor horeca-ondernemers en verenigingen, stichtingen of buurthuizen.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  De Bbz is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben of mensen die bijstand hebben en een bedrijf willen starten. U vraag de Bbz aan bij de gemeente.

 • Kavels voor bedrijven

  Zoekt u als ondernemer een geschikte kavel op een bedrijventerrein in de Pekela? Hier vind u de mogelijkheden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze accountmanager Astrid Wijninga.

 • Ondernemers Organisatie Pekela (OOP)

  OOP (Ondernemers Organisatie Pekela) is een Ondernemersvereniging in gemeente Pekela.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

 • Een gebouw brandveilig gebruiken

  Heeft u een gebouw en wilt u daar meerdere mensen in binnenlaten? Dan is het belangrijk dat u zorgt dat het gebouw brandveilig is. Soms moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Melding milieubeheer

  Vervuilt uw bedrijf? Dan zult u in elk geval een milieumelding moeten doen. Vervuilt uw bedrijf veel dan moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 • Ventvergunning

  Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis? Voor het venten heeft u geen vergunning nodig maar u moet wel een melding doen.

 • Spandoek of bord ophangen

  U mag niet zonder toestemming een bord of spandoek ophangen boven de weg. Deze toestemming vraagt u bij de gemeente.

 • Driehoeksreclameborden

  Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente Pekela.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

  Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven.

 • Marktvergunning

  Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester.

 • Vergunning voor seksbedrijf

  Bent u van plan een bedrijf te beginnen waarin u seksuele diensten aanbiedt? Dit mag alleen met een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf.

 • Winkeltijdenverordening Pekela 2014

  Winkeltijdenverordening gemeente Pekela. Voor vragen neem contact op met Astrid Wijninga.

 • Berichtenbox voor bedrijven (NL/EN)

  De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

 • Koopstromenonderzoek gemeente Pekela

  07 juni 2023

  In opdracht van de provincie Groningen is er in 2022 een onderzoek gedaan naar de koopstromen in de gehele provincie Groningen. De resultaten zijn in april 2023 bekendgemaakt.

 • Detailhandelsvisie Pekela 2023

  12 oktober 2023

  Conceptvisie detailhandel - Ter inzage legging

 • 115 Help een bedrijf

  01 november 2023

  Heb je zorgen over geld en/of financiering nodig?