Parafenlijst 30 januari 2024

Nadere uitwerking afspraken over tijdelijke huisvesting statushouders

Het college heeft besloten:

  1. Statushouders die zijn gekoppeld aan de gemeente structureel maximaal 24 maanden in een regionale tussenvoorziening in één van de Groninger gemeenten te huisvesten als in de eigen gemeente geen, onvoldoende of niet geschikte (tijdelijke) huisvesting beschikbaar is;
  2. Statushouders die in een regionale tussenvoorziening zijn gehuisvest na maximaal 24 maanden te huisvesten in de eigen gemeente;
  3. Uitvoeringsafspraken over het tijdelijk huisvesten van statushouders in een regionale tussenvoorziening in een andere Groninger gemeente en uitvoeringsafspraken over volledige vergoeding van de kosten die daarmee gemoeid gaan, vast te leggen met behulp van een uitwerkingsovereenkomst regionale tussenvoorziening statushouders die samen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvestiging van het Ministerie van BZK wordt opgesteld.