Parafenbesluitenlijst 15 september 2020

Ter kennisname in de vergadering van 15 september 2020

Digitale Toegankelijkheidsverklaring website Pekela

Datum besluit: 15-09-2020

Poststuknummer: 202000623

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de opgestelde digitale toegankelijkheidsverklaring;
  2. Het ondertekenen door de verantwoordelijk portefeuillehouder van de digitale toegankelijkheidsverklaring;
  3. Het laten plaatsen van de digitale toegankelijkheidsverklaring op de websites in beheer van de gemeente Pekela voor 21 september 2020.