Besluitenlijst 25 april 2023

ENSIA 2022 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid 2022
2. De collegeverklaring Suwinet vast te stellen en te ondertekenen
3. De rapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen vast te stellen
4. De rapportage BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vast te stellen
5. De rapportage BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen
6. De rapportage VDW (Verhogen Digitale Weerbaarheid) vast te stellen
7. De rapportage WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vast te stellen

WOO-verzoek belastingen/heffingen 2018,2019 en 2020

Het college heeft besloten;

1. Het Woo-verzoek toewijzen voor wat betreft punt 1 t/m 3 m.b.t. afvalstoffen- en rioolheffing
- de gemeente kent alleen de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges ter zake van omgevingsvergunningen.
- de gevraagde informatie onder punt 1 t/m 3 kan verstrekt worden m.b.t. de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
2. Het Woo-verzoek afwijzen voor wat betreft punt 4 t/m 6 m.b.t. afvalstoffen- en rioolheffing
- de gevraagde informatie onder punt 4 t/m 6 is niet aan de orde in gemeente Pekela. Het verzoek wordt op deze punten afgewezen.
De gevraagde aantallen onder punt 1 t/m 6 m.b.t. leges ter zake van omgevingsvergunningen zijn niet in documenten of overzichten neergelegd. De Woo kent geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning.