Parafenlijst 13 februari 2024

Renovatie sportveld vv Pekelder Boys

Het college heeft besloten:

  • Akkoord te gaan met de renovatie van het trainingsveld op het Rutger Oldeboomsportpark te Boven Pekela.
  • Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 60.000 (VVI 2022) volledig vrij te geven en het beschikbaar gestelde krediet van € 60.000 (VVI 2023) deels, ter hoogte van € 35.000,- vrij te geven.
  • De daaruit voortkomende jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2024 te dekken vanuit de reeds opgenomen budgetten voor de investering van totaal € 95.000.
  • De opdracht voor renovatie te gunnen conform inkoopbeleid.

WPG

Het college heeft besloten:

  • Vaststellen van bijgevoegde documenten i.h.k.v. de Wet politiegegevens
  • Instemmen met het implementeren van bijgevoegde documenten
  • Het publiceren van de privacyverklaring Wpg op de website van de gemeente Pekela