Besluitenlijst 2 augustus

Woo- verzoek betreffende de kosten van de projectleider en het participatietraject van het project bruggen (3)

Het college heeft besloten:

  1. Het Woo- verzoek voor wat betreft het vrijgemaakte budget voor de projectleider af te wijzen;
  2. Het Woo- verzoek voor wat betreft documenten over de gemaakte kosten van de projectleider (deels) toe te wijzen;
  3. Het Woo- verzoek voor wat betreft het vrijgemaakte budget voor de het participatiebureau af te wijzen;
  4. Het Woo-verzoek voor wat betreft documenten over de kosten voor het participatiebureau af te wijzen.

Woo- verzoek betreffende het bevaarbaar houden van het Pekelderdiep (2)

Het college heeft besloten:

  1. Het Woo- verzoek voor wat betreft documenten met betrekking op overeenkomsten met de Provincie af te wijzen;
  2. Het Woo- verzoek voor wat betreft de documenten met betrekking tot de Blauwe vaarroute af te wijzen;
  3. Het Woo- verzoek voor wat betreft de overeenkomst omtrent de brug Bakkersdraai af te wijzen.