Oude Pekela Centraal

Pekela blijft in ontwikkeling. Het ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal is in 2017 tot stand gekomen met grote input vanuit het dorp. Na de bouw van de Groenling (brede school) en multifunctionele accommodatie De Binding is nu het centrum aan bod.

  • Oude Pekela Centraal

    Pekela blijft in ontwikkeling. Het ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal is in 2017 tot stand gekomen met grote input vanuit het dorp. Na de bouw van de Groenling (brede school) en multifunctionele accommodatie De Binding is nu het centrum aan bod.

  • Deelprojecten

    Nadat de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal heeft vastgesteld op 30 januari 2018 zijn er vier deelprojecten van start gegaan: aanpak gevels De Helling, herinrichting openbare ruimte, economische initiatieven stimuleren, en ontwikkeling woningbouwprogramma.

  • Ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” ter inzage

    Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 14 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” te Oude Pekela ter inzage ligt.