2022

 • Expositie Tiny Dussel- van der Molen in gemeentehuis Pekela

  23 januari 2023

  Vanaf maandag 23 januari tot 26 april 2023 exposeert Tiny Dussel- van de Molen in de centrale hal van het gemeentehuis van Pekela. De werken zijn figuratief en uitsluitend gemaakt met olieverf.

 • Meerjarige Prestatieafspraken

  29 december 2022

  Op maandag 12 december 2022 zetten de gemeente Pekela, woningcorporatie Acantus en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) een handtekening onder de lokale meerjarige prestatieafspraken voor 2022-2025. Deze sluiten aan op het Regionaal Ambitiekader 2022-2025. Hierin levert elke partij een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. De basis is de gemeentelijke Woonvisie.

 • Gratis afval storten op brengstation

  22 december 2022

  Op 27, 28, 29, 30 en 31 december kunnen inwoners van de gemeente Pekela – op vertoon van legitimatie - gratis afval storten op het brengstation in Nieuwe Pekela. Hiervoor zijn geen munten nodig.

 • Voortgangsrapportages bruggen

  01 augustus 2023

  Op deze pagina vindt u de voortgangsrapportages naar de gemeenteraad over het programma bruggen in Pekela.

 • Ondergrondse containers (textiel, papier, glas) van 30 december 2022 tot 2 januari 2023 afgesloten

  21 december 2022

  De ondergrondse papiercontainer en ondergrondse kledingcontainers bij De Helling in Oude Pekela en de Poiesz in Nieuwe Pekela zijn vanaf vrijdag 30 december 2022 tot 2 januari 2023 afgesloten. Dit om vandalisme/brandstichting tegen te gaan.

 • Clockstede vanaf 2023 opvang voor Oekraïense vluchtelingen

  15 december 2022

  De gemeente Pekela vangt vanaf begin 2023 ongeveer 120 extra Oekraïense vluchtelingen op in de Clockstede in Nieuwe Pekela. Vanaf januari 2023 huurt de gemeente het pand van Acantus voor twee jaar. Acantus maakt ondertussen plannen om de locatie in de toekomst geschikt te maken voor wonen.

 • Ijsbaan aan de Raadhuislaan

  13 december 2022

  Helaas is de ijsbaan aan de Raadhuislaan niet geschikt om op te schaatsen. Dit was de eerste keer dat wij het gedeelte konden laten vollopen met water om een ijsbaan te maken.

 • Ziektekostenverzekering voor lage inkomens

  17 november 2022

  Vindt u het moeilijk om een goede zorgverzekering te vinden? Als u een laag inkomen heeft en bijvoorbeeld hoge zorgkosten, kunnen wij u helpen. Ook als u denkt geen zorgkosten te krijgen, is deze verzekering wellicht interessant voor u. Wij hebben namelijk voor u een complete verzekering afgesloten bij Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd.

 • Gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting

  25 oktober 2022

  De gemeente Pekela heeft een sluitende begroting opgesteld voor het jaar 2023. Het biedt het nieuwe college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om lopende bezuinigingen te schrappen en in te zetten op nieuw beleid. Daarnaast houdt de gemeente oog voor de samenleving en de energiearmoede. De begroting van de gemeente Pekela wordt in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2022 behandeld.

 • Expositie Schildersgroep ‘Met Palet en Penseel’ in gemeentehuis Pekela

  19 oktober 2022

  Van 19 oktober 2022 tot 16 januari 2023 exposeert Schildersgroep ‘Met Palet en Penseel’ uit Oude Pekela in de centrale hal van het gemeentehuis. Er zijn werken in diverse stijlen en uiteenlopende thema’s te bewonderen van dertien lokale kunstenaars.

 • Opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Molenhof verlengd

  13 oktober 2022

  De opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Molenhof in Oude Pekela wordt eenmalig verlengd tot september 2023. De gemeente Pekela vangt vanaf april 250 Oekraïense vluchtelingen op in De Molenhof. De eigenaar van het pand en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio Groningen heeft om een verlenging van de opvang gevraagd tot 1 september 2023. De gemeente Pekela is hiermee akkoord gegaan omdat de situatie in Oekraïne nog altijd niet veilig is.

 • Aftrap Automaatje in de gemeente Pekela

  12 oktober 2022

  Op woensdag 12 oktober 2022 vond de aftrap plaats van het ANWB project Automaatje in de gemeenten Pekela en Veendam. Automaatje is een initiatief van de Stichting Opstapbus waarbij inwoners uit de gemeente hun minder mobiele buurtgenoten met hun eigen auto vervoeren tegen een kleine vergoeding.

 • Gladheid meldsystemen

  12 oktober 2022

  Onlangs zijn twee gladheid meldsystemen geplaatst in de weg van de Ommelandenweg in Nieuwe Pekela en de Burgemeester Snaterlaan in Oude Pekela. Hierdoor kunnen wij de komende winter gebruik maken van eigen gladheid meetpunten. Daardoor kan nog nauwkeuriger bepaald worden of er sprake is van gladheid, wanneer deze gladheid gaat optreden en of er nog voldoende restzout op de weg is om de verwachte gladheid te voorkomen.

 • Takkenroute najaar

  11 oktober 2022

  Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 november 2022 wordt er weer een takkenroute gereden. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de winter. Dit levert snoeiafval op. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan tot en met donderdag 3 november 2022.

 • Chroom-6 aangetroffen in verflagen bruggen

  07 oktober 2022

  Vanuit het programma bruggen worden de bruggen technisch nader onderzocht. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de verflagen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen waaronder chroom-6. Het onderzoek stelt vast dat er chroom-6 is aangetroffen. Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s.

 • Gemeente Pekela keert extra eenmalige energietoeslag uit voor inkomen op of net boven sociaal minimum

  04 oktober 2022

  De gemeente Pekela gaat in oktober 2022 een extra eenmalige energietoeslag van €500 voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren. De eenmalige toeslag is door het kabinet beschikbaar gesteld om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. In Pekela kunnen er ruim 1000 huishouden worden gecompenseerd.

 • Koopstromenonderzoek provincie Groningen 2022 in oktober van start

  29 september 2022

  Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Begin oktober start in de provincie Groningen daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

 • Gemeente Pekela van start met online verlengen rijbewijs

  28 september 2022

  Met ingang van 1 oktober 2022 is het in de gemeente Pekela mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

 • Asfalteringswerkzaamheden in de gemeente Pekela

  27 september 2022

  Vanaf maandag 3 oktober 2022 worden in meerdere straten in de gemeente Pekela asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. De hinder wordt tot een minimum beperkt. De bewoners van de verschillende straten zijn per brief op de hoogte gesteld.

 • Fittest voor senioren gemeente Pekela

  26 september 2022

  Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert de gemeente Pekela een fittest voor inwoners van 65 tot en met 85 jaar uit Nieuwe- en Boven Pekela in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela. De gemeente vindt bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. De inwoners hebben onlangs een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de fittest. Voor inwoners uit Oude Pekela is in april van dit jaar een fittest georganiseerd. Mochten inwoners uit Oude Pekela toen niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen, dan kan dit alsnog op donderdag 20 oktober.

 • Open Monumentendag 10 en 11 september

  08 september 2022

  In het tweede weekend van september vindt in heel Nederland traditiegetrouw de Open Monumentendag plaats. Meer dan vierduizend prachtige monumenten zijn tijdens deze 36ste editie van de Open Monumentendag gratis toegankelijk. Ook verschillende monumenten in de gemeente Pekela openen gratis de deuren op zaterdag 10 en/of zondag 11 september voor bezoekers.

 • Groenonderhoud in en rondom het Pekelder Hoofddiep

  06 september 2022

  Wij ontvangen veel vragen van inwoners over het onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en daar rondom. Het beheer in het water van het Pekelder Hoofddiep valt onder de werkzaamheden van het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het water. De gemeente gaat met het Waterschap in overleg om de onderhoudswerkzaakheden in het Pekelder Hoofddiep weer op te pakken.

 • Gemeente Pekela verkoopt grond aan Old Ambt Meubelen

  26 augustus 2022

  De gemeente Pekela heeft 5600 m2 aan grond verkocht aan Old Ambt Meubelen. Zij gaan zich vestigen aan de zichtlocatie naast de gemeentewerf van Industrieterrein West in Oude Pekela. Old Ambt Meubelen bouwt een productielocatie met opslag en een showroom.

 • Coalitieakkoord en kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

  24 juni 2022

  Vrijdag 24 juni 2022 presenteerden de partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid hun coalitieakkoord ‘Samen thuis in de toekomst’. Tijdens de presentatie lichtten de fractievoorzitters het akkoord toe en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend. Op donderdag 7 juli 2022 bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en vindt de beëdiging van de kandidaat wethouders plaats.

 • Opiniërend debat gemeenteraad over bruggen

  21 juni 2022

  Op dinsdag 21 juni houdt de gemeenteraad een opiniërend debat over de bruggen in Pekela. De basis van het debat is het eerder genomen raadsbesluit waar besloten is om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. Er zijn niet voldoende financiële middelen om alle 34 bruggen te onderhouden, renoveren of te vervangen. De gemeenteraad heeft daarom een budget vrijgegeven voor de kosten van (toekomstig) onderhoud, renovatie of vervanging. Dit budget biedt ruimte om circa 13 bruggen te behouden. Welke 13 bruggen dat op termijn zijn, wordt mede besloten na participatie met inwoners.

 • Informatieve avonden over bruggen

  15 juni 2022

  Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

 • Opening beachvolleybalveld Heeresmeer

  13 juni 2022

  Maandag 13 juni 2022 heeft wethouder Bé Schollema een beachvolleybalveld bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela geopend. Het beachvolleybalveld is aangelegd met zandsponsoring van de H.H. van der Velde BV. Het idee ontstond vorig jaar mede bij Volleybalvereniging Volop omdat er door Corona niet binnen gesport mocht worden. De opening vond plaats tijdens de jeugdtraining van volleybalvereniging Volop ’69.

 • Inwoners Pekela kunnen meehelpen aan ontwikkeling transitievisie warmte (TVW)

  07 juni 2022

  In Nederland worden nog veel gebouwen met aardgas verwarmd, ook in de gemeente Pekela. In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 volledig gebruik maakt van duurzame alternatieven bij het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Dit betekent voor de gemeente Pekela dat alle 5.775 woningen in 2050 verduurzaamd moeten zijn.

 • Drie partijen werken aan vorming Pekelder coalitieakkoord

  03 juni 2022

  De partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid werken samen aan een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Pekela voor de periode 2022-2026. De verwachting is dat de presentatie van het akkoord en de beëdiging van de kandidaat wethouders nog voor de start van de zomervakantie op 18 juli plaats kan vinden. Tot die tijd blijft het huidige college van burgemeester en wethouders actief.

 • Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

  24 mei 2022

  Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

 • Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

  24 mei 2022

  Vandaag is het startschot gegeven voor de landelijke rookmeldercampagne. Vanaf 1 juli is het namelijk wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.

 • Start deelcontrole hondenbelasting

  02 mei 2022

  Vanaf 16 mei 2022 start een deelcontrole op hondenbezit in de gemeente Pekela. Dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.900 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. Een regelmatig terugkerende controle is nodig om tot een goede uitvoering van deze belasting te komen. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald.

 • 4 mei herdenking Pekela

  02 mei 2022

  Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. Tijdens de dodenherdenking wordt om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies. In Oude Pekela en Nieuwe Pekela worden jaarlijks Nationale dodenherdenkingen georganiseerd. Dit jaar is het thema van de 4 mei herdenking ‘Vrijheid in verbondenheid’.

 • Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan drie Pekelders

  26 april 2022

  Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uit aan drie decorandi. Het gaat om de heer Heidekamp, mevrouw Draijer en de heer Brans. De uitreiking van de lintjes vond plaats in MFC de Binding. De drie decorandi mogen zich na de uitreiking Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

 • Gemeente Pekela verkoopt Drenth Holland nieuwbouwlocatie

  19 april 2022

  De gemeente Pekela heeft een kavel verkocht aan Drenth Holland uit Oude Pekela die een grotere, nieuwe locatie gaat bouwen. Naar verwachting wordt in de loop van 2022 met de bouw van een 1.800 m2 grote hal gestart, waarbij ook een nieuw kantoor wordt gebouwd. Afhankelijk van de levering van nieuwe weefmachines zal Drenth Holland dit najaar de nieuwe locatie betrekken. De bestaande locatie blijft daarnaast operationeel. De kavel van 9.825 m2 ligt op een zichtlocatie aan de N367. De gemeente Pekela is trots en verheugd aan deze nieuwe vestiging te kunnen meewerken en het Pekelder bedrijf in de gemeente te houden.

 • Eenmalige energietoeslag voor inkomen op of net boven sociaal minimum

  13 april 2022

  De gemeente Pekela gaat in april 2022 de eenmalige energietoeslagen voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. De eenmalige toeslag bedraagt 800,- per huishouden en is door het Kabinet beschikbaar gesteld. In Pekela kunnen er ruim 600 huishouden worden gecompenseerd.

 • Gratis doortrappen fietsclinics voor 65-plussers in Pekela

  12 april 2022

  Doortrappen Groningen organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela gratis fietsclinics voor senioren. Fietsen draagt bij aan een betere gezondheid, zelfredzaamheid en aan meer sociale contacten. De eerste fietsclinic voor senioren vindt plaats op dinsdag 19 april 2022 in en bij MFC de Binding in Oude Pekela. De tweede clinic is op donderdag 21 april in en bij sporthal de Spil in Nieuwe Pekela.

 • Gemeente Pekela verkoopt grond aan Flexbouw Bedrijfsunits BV

  07 april 2022

  De gemeente Pekela heeft 6390 m2 aan grond verkocht aan Flexbouw Bedrijfsunits BV. Zij gaan zich vestigen aan de zuidkant van Industrieterrein West in Oude Pekela. Flexbouw Bedrijfsunits BV bouwt bedrijfsunits voor kleine zelfstandige ondernemers. Hiermee bieden zij ondernemers in Pekela meer mogelijkheden om zich te vestigen of uit te breiden.

 • Fittest voor senioren

  04 april 2022

  Bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn. Dit zijn belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. De inwoners van Oude Pekela in de leeftijd van 65 tot en met 85 jaar hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een fittest voor senioren.

 • De Molenhof op korte termijn beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen. Afspraken over verdere toekomst vastgelegd.

  22 maart 2022

  De gemeente Pekela gaat vanaf begin april 2022 Oekraïense vluchtelingen opvangen in De Molenhof. Estea, eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De opvang is na aanpassingen in het pand mogelijk en biedt ruimte aan ongeveer 250 personen tot in ieder geval eind dit jaar. Het voormalig zorgcomplex aan de Scholtenswijk bestaande uit 71 studio’s staat sinds 2016 leeg. Tevens is voor de verdere toekomstige invulling van de Molenhof een intentieverklaring getekend met Estea.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Pekela

  10 maart 2022

  De gemeente Pekela zoekt naar mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Pekela. Via het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen is aan gemeenten gevraagd om opvanglocaties beschikbaar te stellen. De gemeente Pekela zet zich hier voor in en voert op dit moment gesprekken met eigenaren van panden of locaties.

 • Huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en gemeente werken aan gezamenlijke zorgvisie voor Nieuwe Pekela

  07 maart 2022

  Huisartsenpraktijk B75, Fyzigo leefstijl, revalidatie en therapie en de gemeente Pekela tekenden op maandag 7 maart 2022 een intentieverklaring om te werken aan een gedeelde visie. Deze visie richt zich op de toekomstige organisatie van de zorg en preventie in Nieuwe Pekela. Met als doel om de onderlinge samenwerking te versterken en de zorg in Nieuwe Pekela beschikbaar en laagdrempelig te houden.

 • Voorjaarstakkenroute Pekela

  22 februari 2022

  In de week van 14 tot en met 18 maart 2022 wordt er een takkenroute gereden in Pekela. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de zomer. Dit levert snoeiafval op.

 • Mogelijke overlast voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

  17 februari 2022

  Met de versoepeling van de Covid-maatregelen ziet Publiek Vervoer (de vervoerder) het aantal vervoersbewegingen in het Wmo-vervoer weer toenemen. Door ziekte en quarantaine is het aantal beschikbare chauffeurs helaas beperkter.

 • Iedereen kan energie besparen, dat is ‘zo simpel als wat’

  01 februari 2022

  Met de campagne ‘Zo simpel als wat’ gaan de provincie, gemeenten en woningcorporaties in Groningen inwoners informeren hoe eenvoudig ze energie en daarmee geld kunnen besparen. Iedereen kan van enkele tientjes tot 300 euro per jaar besparen. Op Zosimpelalswat.nl zien inwoners hoe ze dat kunnen doen.

 • Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen bekend

  31 januari 2022

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd. Tot vandaag 31 januari 2022 - 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

 • Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst

  03 januari 2022

  De gemeente Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van Pekela. Voor elke Pekelder, jong en oud, wil de gemeente Pekela het verschil maken voor de toekomst en weten wat er nodig is en wat de gemeente anders kan doen. Inwoners kunnen meedenken via het digitale platform Pekels Goud, www.pekelsgoud.nl. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Pekela een vragenlijst over de post. De gemeente hoopt in de loop van 2022 de visie voor de toekomst te presenteren.

 • Invulling Clockstede Nieuwe Pekela

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt per 1 januari 2023 geen gebruik meer van de Clockstede aan de Prunuslaan in Nieuwe Pekela. De locatie werd vanaf januari 2022 gebruikt als quarantaine en isolatielocatie voor asielzoekers met COVID-19. De afspraak met gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus was om de locatie hier één jaar voor te gebruiken. Het COA beveiligt het pand nog tot 1 januari 2023.