Koopstromenonderzoek provincie Groningen 2022 in oktober van start

Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Begin oktober start in de provincie Groningen daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Groningen.  Ook de gemeente Pekela neemt deel aan het onderzoek, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus I&O Research en BRDG Advies. In 2016 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie.

Deelnemers gezocht

Begin oktober start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit de gemeente Pekela uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag . Vanaf maandag 3 oktober kan de vragenlijst worden ingevuld. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl . Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.