Mogelijke overlast voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Met de versoepeling van de Covid-maatregelen ziet Publiek Vervoer (de vervoerder) het aantal vervoersbewegingen in het Wmo-vervoer weer toenemen. Door ziekte en quarantaine is het aantal beschikbare chauffeurs helaas beperkter.

Hierdoor kunt u als reiziger enige hinder ondervinden bij het boeken van uw taxirit. Ook kan het zijn dat uw reis wat langer duurt dan normaal omdat de chauffeur meer mensen tijdens uw reis moet ophalen en verkeershinder ondervindt van de werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen.

Tijdig uw reis reserveren

Het helpt de vervoerder als u uw reis tijdig reserveert en zoveel mogelijk buiten de ochtend- en middagspits reist. 

Afsluiting Julianaplein Groningen

Vanaf 11 februari wordt het Julianaplein in Groningen voor 3 maanden afgesloten. Er wordt een tijdelijk nieuw kruispunt aangelegd. Dit kan ook gevolgen hebben voor de reistijden van de ritten van en naar Groningen, maar ook in de stad zelf. De scholen in en om de stad Groningen zijn op de hoogte van het feit dat er vertragingen kunnen optreden. Kinderen kunnen daardoor later op school aankomen, maar dus ook later thuis.

Ook hier is het advies om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen en rekening te houden met een langere reistijd. Wel kan/kunnen de taxi(busjes) gebruik maken van enkele busbanen.

Leerlingenvervoer

Voor leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, geldt dat het kan zijn dat er soms tijdelijk andere routes worden samengesteld zoals vanaf de zomervakantie ook al plaatsvindt. Dit omdat, naast chauffeurs, ook veel kinderen en leerkrachten ziek zijn.