Huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en gemeente werken aan gezamenlijke zorgvisie voor Nieuwe Pekela

Huisartsenpraktijk B75, Fyzigo leefstijl, revalidatie en therapie en de gemeente Pekela tekenden op maandag 7 maart 2022 een intentieverklaring om te werken aan een gedeelde visie. Deze visie richt zich op de toekomstige organisatie van de zorg en preventie in Nieuwe Pekela. Met als doel om de onderlinge samenwerking te versterken en de zorg in Nieuwe Pekela beschikbaar en laagdrempelig te houden.

Samenwerking in de zorg

Inwoners hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Om de zorg beter op elkaar af te kunnen stemmen én meer in te zetten op preventie is het nodig dat zorgverleners, gemeente en inwoners zelf nauwer met elkaar gaan samenwerken. Huisartsenpraktijk B75 en Fyzigo leefstijl, revalidatie en therapie hebben de handen ineen geslagen en willen de samenwerkingsmogelijkheden in Nieuwe Pekela onderzoeken. Zowel qua organisatie als locatie. De gemeente Pekela vindt het belangrijk dat zorg en ondersteuning voor haar inwoners beschikbaar en laagdrempelig is. En wil om die reden graag met de initiatiefnemers werken aan een gedeelde visie.

Intentieverklaring

De initiatiefnemers en wethouder Bé Schollema namens de gemeente Pekela ondertekenen de intentieovereenkomst om te werken aan een gezamenlijke visie op de organisatie van de zorg, gezondheid en preventie in Nieuwe Pekela. Daarbij staat alles nog open en is samenwerking met andere partners in de zorg een nadrukkelijke wens.