Inwoners Pekela kunnen meehelpen aan ontwikkeling transitievisie warmte (TVW)

In Nederland worden nog veel gebouwen met aardgas verwarmd, ook in de gemeente Pekela. In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 volledig gebruik maakt van duurzame alternatieven bij het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Dit betekent voor de gemeente Pekela dat alle 5.775 woningen in 2050 verduurzaamd moeten zijn.

Het Rijk vraagt aan elke gemeente om een transitievisie warmte (TVW) op te stellen. In de TVW staat beschreven hoe en wanneer wijken overstappen van aardgas naar duurzame alternatieven. De gemeente Pekela wil samen met haar inwoners een plan maken hoe dit het beste kan worden gedaan. Daarvoor wil de gemeente Pekela graag weten hoe u als inwoner hier tegenover staat. Ook wil de gemeente graag weten welke duurzame stappen u al heeft gezet om uw huis te verduurzamen. Vul de vragenlijst in en help de gemeente Pekela met het opstellen van de transitievisie warmte.

Vul de vragenlijst in 

Meer informatie over de transitievisie in de gemeente Pekela vind je op pekelsgoud.nl/transitievisiewarmte.