Drie partijen werken aan vorming Pekelder coalitieakkoord

De partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid werken samen aan een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Pekela voor de periode 2022-2026. De verwachting is dat de presentatie van het akkoord en de beëdiging van de kandidaat wethouders nog voor de start van de zomervakantie op 18 juli plaats kan vinden. Tot die tijd blijft het huidige college van burgemeester en wethouders actief.

Een goede basis voor de komende periode

De drie partijen werken onder leiding van formateur Rieja Raven aan een coalitieakkoord dat financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Het coalitieakkoord wordt geschreven op basis van de gesprekken met de partijen en de Toekomstvisie van de gemeente Pekela ‘Pekela in beweging’.
Lex Kupers (Samen voor Pekela): ‘’We vinden het belangrijk om een goede basis voor Pekela te leggen voor de komende periode, daarvoor nemen we de tijd. We hebben er alle vertrouwen in dat wij daar samen uitkomen.’’

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Samen voor Pekela werd met drie zetels de grootste partij. Socialistische Partij kreeg drie zetels toegewezen en de Partij van de Arbeid kreeg twee zetels toegewezen. In de gemeenteraad van Pekela zijn vijftien zetels te verdelen.