Eenmalige energietoeslag voor inkomen op of net boven sociaal minimum

De gemeente Pekela gaat in april 2022 de eenmalige energietoeslagen voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. De eenmalige toeslag bedraagt 800,- per huishouden en is door het Kabinet beschikbaar gesteld. In Pekela kunnen er ruim 600 huishouden worden gecompenseerd.

Uitbetaling van de toeslag

Inwoners met een uitkering (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz) ontvangen de energietoeslag automatisch in de maand april. Inwoners die ook denken recht op de eenmalige toeslag te hebben kunnen dit aanvragen via de website van de gemeente. 

Energiearmoede tegen gaan

Het aantal huishoudens dat bij de gemeente bekend is en in aanmerking komt, is ruim 400. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Ik ben blij dat we iets kunnen doen tegen de stijgende kosten voor huishoudens met een minimum inkomen. Met de eenmalige uitkering hopen we de energiearmoede tegen te gaan. Wel zijn we teleurgesteld in het Rijk dat wij niet alle huishoudens kunnen voorzien vanuit het door hun beschikbaar gestelde bedrag maar dat wij ook een deel moeten voorfinancieren om alle inwoners te voorzien.

Energieverbruik fors duurder dan jaar ervoor

Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft neemt toe. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen en lopen nog verder op. Met de energieprijzen van januari 2022 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 86% meer dan in het jaar ervoor. Het Centraal Planbureau (CPB) constateert dat voor huishoudens met een laag inkomen en variabel of aflopend energiecontract de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder stijgen dan voor huishoudens met een hoger inkomen. 

Compensatie door het Kabinet

Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is door het Kabinet in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag.