Coalitieakkoord en kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

Vrijdag 24 juni 2022 presenteerden de partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid hun coalitieakkoord ‘Samen thuis in de toekomst’. Tijdens de presentatie lichtten de fractievoorzitters het akkoord toe en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend. Op donderdag 7 juli 2022 bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en vindt de beëdiging van de kandidaat wethouders plaats.

Samen thuis in de toekomst

De titel van het akkoord is: ‘Samen thuis in de toekomst’. Pekela als woongemeente is het fundament onder de ambities in het akkoord. Dit betekent dat Pekela als thuis voor haar inwoners het uitgangspunt is voor de komende periode. Prettig wonen staat centraal, met de inrichting van de ruimte en de basisvoorzieningen die daarvoor bepalend zijn. Het coalitieakkoord stuurt op welzijn en niet alleen op welvaart. De toekomstige generatie heeft een speciale plek in het coalitieakkoord.

Kandidaat wethouders

Naast het coalitieakkoord zijn de kandidaat wethouders bekend gemaakt. Namens Samen voor Pekela is dat de heer Lex Kupers, namens de Socialistische Partij is dat mevrouw Ellen van Klaveren en namens de Partij van de Arbeid is de heer Reiny Kuiper kandidaat wethouder.

Goede samenwerking

Lex Kupers (Samen voor Pekela) is trots op het resultaat: ‘’Het coalitieakkoord is in goede samenwerking tot stand gekomen en vormt een mooie basis voor de komende periode en het nieuwe college. Wij kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan voor de inwoners van Pekela.‘’

Extra raadsvergadering

Op donderdag 7 juli 2022 is de beëdiging van de wethouders tijdens een extra raadsvergadering. Tevens wordt er dan afscheid genomen van de huidige wethouders Hennie Hemmes (SP), Jaap van Mannekes (Samen voor Pekela) en Bé Schollema (PvdA).

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Samen voor Pekela werd met drie zetels de grootste partij. De Socialistische Partij volgde met drie zetels en de Partij van de Arbeid kreeg twee zetels toegewezen.

Lees hier het coalitieakkoord