Start deelcontrole hondenbelasting

Vanaf 16 mei 2022 start een deelcontrole op hondenbezit in de gemeente Pekela. Dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.900 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. Een regelmatig terugkerende controle is nodig om tot een goede uitvoering van deze belasting te komen. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald.

Aangifte doen

De gemeente Pekela heft al jaren de hondenbelasting. Het aantal honden dat een inwoner bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. De hondenbezitter is verplicht aangifte te doen. Door het doen van aangifte wordt een boete voorkomen die wordt opgelegd wanneer het hondenbezit niet wordt aangegeven bij de gemeente.

Wijzigingen zelf doorgeven

Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekken inwoners uit de gemeente, dan wordt de belasting voor het resterende aantal maanden verrekend of in rekening gebracht. Inwoners moeten wijzigingen zelf door geven. Ze kunnen aan- of afmeldformulieren verkrijgen in de publiekshal van het gemeentehuis of het digitaal regelen op: pekela.nl/hondenbelasting.
Meer informatie over de hondenbelasting en de tarieven zijn te lezen op de website pekela.nl.

Bureau Legitiem BV

Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het bureau Legitiem BV ingehuurd.