Gemeente Pekela keert extra eenmalige energietoeslag uit voor inkomen op of net boven sociaal minimum

De gemeente Pekela gaat in oktober 2022 een extra eenmalige energietoeslag van €500 voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren. De eenmalige toeslag is door het kabinet beschikbaar gesteld om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. In Pekela kunnen er ruim 1000 huishouden worden gecompenseerd.

Uitbetaling van de toeslag

Het aantal huishoudens in Pekela dat in aanmerking komt voor de eenmalige toeslag is ongeveer 1000. Inwoners met een uitkering (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz) ontvangen de energietoeslag automatisch in de maand oktober. Dit zijn er ruim 700. Inwoners die ook denken recht op de eenmalige toeslag te hebben kunnen dit aanvragen via een aanvraagformulier in het gemeentehuis of via de website van de gemeente of schriftelijk.

Aanvragen ook mogelijk met terugwerkende kracht

In april 2022 keerde de gemeente Pekela al een eenmalige energietoeslag van €800 per huishouden uit. Aanvragen kon toen tot 1 juli 2022. Inwoners die wel in aanmerking komen maar nog geen eenmalige toeslag hebben aangevraagd, kunnen de €800 alsnog aanvragen met terugwerkende kracht. Zij ontvangen dan beide eenmalige toeslagen van samen €1300,-. Het aanvragen van de eenmalige energietoeslag kan tot 1 januari 2023 via de gemeentelijke website.

Budget beschikbaar gesteld voor maatwerk

Wethouder Ellen van Klaveren: ‘’We zien het aantal huishoudens dat worstelt met het betalen van de energierekening oplopen. Gelukkig heeft het kabinet ingegrepen met het energieplafond en kunnen wij als gemeente huishoudens helpen met de extra eenmalige energietoeslag.’’

Compensatie door het kabinet

Het kabinet komt in januari 2023 met een tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit, waardoor huishoudens meer zekerheid over hun energierekening krijgen. Aanvullend hierop is er in de maanden november en december een energiecompensatie. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is er een extra eenmalige uitkering in de vorm van een eenmalige energietoeslag van totaal €1300.