2021

 • Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie

  27 december 2021

  De projectgroep “Pekela Geeft Gas!” heeft samen met de gemeente Pekela besloten te stoppen met de samenwerking met technologieleverancier Bareau. De opdracht van Bareau was het mogelijk maken om met de door haar ontwikkelde technologie, zelf groen gas te produceren uit eigen rioolwater. De samenwerking is beëindigd omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat. De projectgroep verkent nu andere mogelijkheden voor groengasproductie.

 • Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

  14 december 2021
 • Een echte BOCK heeft doppen op

  10 december 2021

  Carbidschieten is in gemeente Pekela een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier. Je houdt het gezellig door vooral veilig te schieten. Je moet goed weten wat je doet als je met gas en vuur aan de slag gaat.

 • Pekela stelt begroting met iets meer ruimte vast

  10 november 2021

  De begroting van de gemeente Pekela is in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2021 vastgesteld. De begroting laat deze keer een kleine plus zien. De uitvoering van bezuinigingen en de iets hogere bijdrage van het Rijk zorgen, na jaren van bezuinigingen, nu voor iets meer financiële ruimte. Het is de laatste begroting uit het partijenakkoord 2018-2022 ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap'. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie.

 • Pekelder bruggen vergen groot onderhoud

  04 november 2021

  De bruggen in Pekela zijn toe aan groot onderhoud. Er is een grondige inspectie uitgevoerd nadat er eerder dit jaar een drietal bruggen niet meer kon worden bediend doordat deze of technisch defect zijn of het vanuit veiligheid niet verantwoord is om deze te bedienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd na te denken over de wijze van onderhoud voor de toekomst en de daar bijhorende kosten. Het voorstel van het college is om het aantal bruggen terug te brengen van 34 naar circa 13 bruggen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 14 december 2021 door de gemeenteraad besproken.

 • Energieloket in een ander jasje

  06 oktober 2021

  Op 1 oktober 2021 is het Energieloket vernieuwd. Het energieloket helpt inwoners van Pekela bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen.

 • Samenwerken aan een gezonde leefstijl met De Gecombineerde Leefstijl Interventie

  06 oktober 2021

  De gemeente Pekela en zorgverzekeraar Menzis werken samen om inwoners te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Inwoners kunnen gebruik maken van een programma “de Gecombineerde Leefstijl Interventie” (GLI). Het gaat in dit programma om een algehele gezondere leefstijl voor mensen met overgewicht met de focus op bewustwording van de nieuwe leefstijl, het bewegen en het volhouden op de langere termijn.

 • Raadsvergaderingen live volgen

  29 september 2021

  De raadsvergaderingen van de gemeente Pekela zijn live te volgen via de radio of een livestream.

 • Takkenroute najaar

  27 september 2021

  De takkenroute wordt dit najaar gereden van maandag 8 tot vrijdag 12 november 2021. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan tot 4 november.

 • Open Monumentendag 2021

  09 september 2021

  In het weekend van 11 en 12 september zijn er in heel Nederland meer dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen.

 • Sluiting bibliotheek Nieuwe-Pekela

  22 juli 2021
 • Agenda Openbare Vergadering Algemeen Bestuur De Kompanjie 13 juli 2021

  08 juli 2021
 • Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

  05 juli 2021

  Jaarlijks laat de gemeente Pekela een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Pekela was er een respons van 49 procent waarbij nagenoeg alle vragen positiever zijn beantwoord dan dezelfde vragen die gesteld zijn in 2018. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

 • Beëdiging Jaap Kuin

  01 juni 2021

  De beëdiging van Jaap Kuin tot kroonbenoemde burgemeester van Pekela is vanavond.

 • Gemeente Pekela zendt live 4 mei herdenking uit

  26 april 2021

  De gemeente Pekela houdt op 4 mei 2021 een online herdenkingsdienst die live te volgen is via de website en de Facebookpagina van de gemeente. Op deze manier herdenkt de gemeente Pekela alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog samen met alle Pekelders nu een traditionele herdenking niet mogelijk is.

 • Gezonde leefomgeving centraal in Lokaal Preventieakkoord Pekela

  19 april 2021

  De gemeente Pekela gaat aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord heeft als doel om de gezonde leefomgeving in Pekela te bevorderen. In het Lokaal Preventieakkoord worden afspraken tussen private en publieke partijen vastgelegd op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

 • Bericht van burgemeester Jaap Kuin over hoog besmettingsaantal in Pekela

  14 april 2021

  Burgemeester Jaap Kuin wil in een bericht naar alle inwoners aangeven dat hij zich zorgen maakt over het hoge besmettingsaantal in Pekela en roept alle Pekelders op om zich aan de maatregelen te houden en zich, wanneer hij/zij de kans heeft, zich te laten vaccineren.

 • Stremming vaarroute Pekelder Hoofddiep

  24 maart 2021

  De vaarroute voor toeristische boten van en naar het Pekelder Hoofddiep is helaas dit vaarseizoen gestremd. Van een aantal bruggen is het niet mogelijk of verantwoord om deze te bedienen voor het vaarseizoen. Het vaarseizoen start normaliter per 1 mei.

 • Maatregelen tegen corona blijven gelden

  23 maart 2021

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur.

 • Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

  23 maart 2021

  In Groningen werken de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie (RES). Op donderdag 25 maart 2021 is er van 20:00 tot 21:15 uur een online webinar over de Regionale Energiestrategie Groningen.

 • Jaap Kuin voorgedragen als kroonbenoemde burgemeester van Pekela

  18 maart 2021

  Jaap Kuin (51) is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pekela. Hij is sinds november 2015 waarnemend burgemeester van Pekela. De voordracht voor benoeming is gedaan namens de gemeenteraad van Pekela en wordt ondersteund door de Commissaris van de Koning, René Paas.

 • Voordracht kandidaat kroonbenoemde burgemeester Pekela

  15 maart 2021

  Donderdagavond 18 maart 2021 wordt de kandidaat kroonbenoemde burgemeester van Pekela voorgedragen.

 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

  08 maart 2021

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  23 februari 2021

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

 • Gemeente Pekela sluit woning na ontdekken hennepkwekerij

  23 februari 2021

  De gemeente Pekela heeft een woning gesloten nadat er door de politie een hennepkwekerij is ontdekt en ontmanteld. Het betreft een woning aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. Burgemeester Jaap Kuin: “Als we het vermoeden hebben van een hennepkwekerij, dan grijpen we samen met de politie in”.

 • Centrumplan Oude Pekela Centraal afgerond

  22 februari 2021

  Het Centrumplan Oude Pekela Centraal is afgerond. Wethouder Hennie Hemmes en gedeputeerde Tjeerd van Dekken keken vanmiddag terug op een fijne en constructieve samenwerking. Een feestelijke heropening van het gebied laat helaas op zich wachten vanwege het coronavirus. Wanneer dit weer mogelijk is, gebeurd dit alsnog.

 • Papierinzameling maandag 15 februari verplaatst

  15 februari 2021

  Het is voor van der Hende niet mogelijk om op maandag 15 februari 2021 de route voor de papierinzameling af te ronden. Dit vanwege het ijzel en de gladheid.

 • Wijzigingen publiek vervoer per 8 februari 2021

  09 februari 2021

  Met ingang van 8 februari 2021 zijn er een aantal wijzigingen in het publiek vervoer, het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer.

 • Gewijzigde afvalinzameling vanwege weersomstandigheden

  08 februari 2021

  Vanwege de weersomstandigheden is er in de week van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021 geen afvalinzameling.

 • Twee trimparcoursen in Pekela geopend

  05 februari 2021

  Op vrijdag 5 februari 2021 zijn twee trimparcoursen in de gemeente Pekela geopend. Eén in Nieuwe Pekela en één in Oude Pekela. Een trimparcours is een route in de buitenlucht waarbij je onderweg verschillende oefeningen tegenkomt en het hele lichaam wordt getraind.

 • Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

  02 februari 2021

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

 • Bé Schollema beoogd nieuwe wethouder PvdA gemeente Pekela

  26 januari 2021

  Het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid afdeling Pekela draagt Bé Schollema voor als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders van Pekela. Hij volgt hiermee Henk Busemann op die afgelopen december helaas overleed. Schollema wordt in de raadsvergadering van 3 maart 2021 geïnstalleerd.

 • Gemeente Pekela sluit twee woningen na ontdekken hennepkwekerijen

  21 januari 2021

  De gemeente Pekela heeft twee woningen gesloten nadat er door de politie hennepkwekerijen zijn ontdekt en ontmanteld. Het betreft een woning aan de Veemstede in Oude Pekela en een woning aan de Rubenslaan in Nieuwe Pekela. Burgemeester Jaap Kuin: “Als we het vermoeden hebben van een hennepkwekerij, dan grijpen we samen met de politie in”.

 • Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

  12 januari 2021

  Nederland blijft tot en met in ieder geval 9 februari 2021 in lockdown. Dit is nodig om het aantal coronabesmettingen verder te laten dalen.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

  11 januari 2021

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.