Wijzigingen publiek vervoer per 8 februari 2021

Met ingang van 8 februari 2021 zijn er een aantal wijzigingen in het publiek vervoer, het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer.

De wijzigingen zijn vanwege het coronavirus en gaan voornamelijk over het dragen van een (medisch) mondkapje.

Leerlingenvervoer

Vanaf 8 februari 2021 zijn de basisscholen weer fysiek open. Het Leerlingenvervoer is opgestart zoals het is geëindigd voor het sluiten van de basisscholen. Indien uw kind vanaf 8 februari 2021 niet mee gaat in het leerlingenvervoer, dan dient u dit zelf te melden bij de vervoerder.

  • Het dragen van niet-medische mondkapjes door leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht.
  • Leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar het basisonderwijs gaan zo ver als mogelijk van de chauffeur zitten.
  • Overige kinderen/jongeren die worden vervoerd hoeven geen mondkapje te dragen.

Medisch mondkapje verplicht Wmo-vervoer

Binnen het Wmo-vervoer is de belangrijkste wijziging dat het dragen van een medisch mondkapje vanaf 8 februari 2021 verplicht is.