Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie

De projectgroep “Pekela Geeft Gas!” heeft samen met de gemeente Pekela besloten te stoppen met de samenwerking met technologieleverancier Bareau. De opdracht van Bareau was het mogelijk maken om met de door haar ontwikkelde technologie, zelf groen gas te produceren uit eigen rioolwater. De samenwerking is beëindigd omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat. De projectgroep verkent nu andere mogelijkheden voor groengasproductie.

Eerste verkenning leidt niet tot haalbaar plan

De projectgroep bestaande uit bewoners, de betrokken partijen Coöperatie Pekela Duurzaam, SEN (Samen Energie Neutraal) en de gemeente Pekela betreuren dat een eerste verkenning voor groengasproductie niet tot een haalbaar plan heeft geleid. De projectgroep en betrokkenen zijn echter vastbesloten om door te gaan met hun zoektocht naar mogelijkheden voor groengasproductie. Op deze wijze willen zij zich, in lijn met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), inspannen voor een aardgasvrij Boven Pekela.

Pekela geeft gas!

Pekela geeft gas! is het project om Boven Pekela en Doorsnee tot aan de Ommelanderklap aardgasvrij te maken en bestaat uit twee delen: gasbesparing en groengas opwekken. In juni 2018 heeft de gemeente, op initiatief van actieve inwoners uit Boven Pekela, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrij. Op 1 oktober 2018 is de subsidie van ruim 4 miljoen euro toegekend.