Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

In Groningen werken de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie (RES). Op donderdag 25 maart 2021 is er van 20:00 tot 21:15 uur een online webinar over de Regionale Energiestrategie Groningen.

Om de uitstoot van CO2 te verminderen, is het nodig om steeds meer energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit wind en zon. Daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. In Groningen werken de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daar staan plannen en afspraken in over hoeveel duurzame energie Groningen in 2030 op land wil opwekken. RES Groningen werkt daarvoor samen met de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven.

Online webinar

De verschuiving naar duurzame energie raakt ons allemaal. Welke invloed heeft de RES op onze gemeente? Hoe kunt u een steentje bijdragen? In een online webinar op donderdag 25 maart van 20.00 tot 21.15 uur vertelt RES Groningen u er graag meer over. En uiteraard kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via www.resgroningen.nl

Programma

20.00 uur Welkom
20.05 uur Waarom de energietransitie
20.10 uur Presentatie RES
20.25 uur Betrokken gemeente bij RES
20.40 uur Vragen van kijkers beantwoorden
20.50 uur Wat kunt u als inwoner zelf doen?
21:15 uur Afsluiting