Gezonde leefomgeving centraal in Lokaal Preventieakkoord Pekela

De gemeente Pekela gaat aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord heeft als doel om de gezonde leefomgeving in Pekela te bevorderen. In het Lokaal Preventieakkoord worden afspraken tussen private en publieke partijen vastgelegd op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Samen gaan voor meer gezonde jaren

Wethouder Bé Schollema: “We willen samen met lokale bedrijven, organisaties en inwoners een gezonde beweging op gang brengen en samen gaan voor meer gezonde jaren.’’ 

Lokale ambities

De gemeente Pekela wil aansluiten bij de landelijke ambities uit het preventieakkoord, waarbij we gezamenlijk gaan werken aan een rookvrije generatie in 2040, een dalend aantal inwoners met overgewicht en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Procesbegeleider Jakob Zwinderman gaat met verschillende bedrijven en organisaties in gesprek om in kaart te brengen wat er al (goed) gebeurt en om nieuwe lokale afspraken te maken. Hierbij wordt ook naar een combinatie gezocht met bestaande initiatieven zoals het Lokaal Sportakkoord en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Van Nationaal naar Lokaal Preventieakkoord

Om Nederland gezonder te maken heeft de Rijksoverheid eind 2018 samen met meer dan 70 maatschappelijke partners een Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Nationaal

Preventieakkoord staan meer dan 200 afspraken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Voorbeelden zijn: rookvrije sportparken, gezonde bedrijfskantines en meer voorlichting voor jongeren over de gevolgen van alcohol en roken. Om de landelijke ambities te vertalen naar lokaal niveau gaat de gemeente Pekela aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord.

Landelijke subsidie

De gemeente Pekela maakt gebruik van de landelijke subsidie om te komen tot een Lokaal Preventieakkoord. Na goedkeuring van het akkoord ontvangt de gemeentesubsidie om in de periode 2021-2023 uitvoering te geven aan de ambities.