Agenda Openbare Vergadering Algemeen Bestuur De Kompanjie 13 juli 2021

Openbare vergadering Algemeen Bestuur van De Kompanjie

Datum:           dinsdag 13 juli 2021

Aanvang:        9.00 tot 9.30 uur

Locatie:          Raadzaal Veendam (MS Teams)

Agenda

  1. Opening/vaststellen agenda
  2. Vaststelling jaarstukken 2020
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Mocht u de vergadering willen bijwonen dan kan dat. U dient  zich 24 uur van tevoren aan te melden via: jeanet.nijmeijer@veendam.nl of telefonisch 0598 652341.

De stukken zijn op aanvraag verkrijgbaar.