Pekelder bruggen vergen groot onderhoud

De bruggen in Pekela zijn toe aan groot onderhoud. Er is een grondige inspectie uitgevoerd nadat er eerder dit jaar een drietal bruggen niet meer kon worden bediend doordat deze of technisch defect zijn of het vanuit veiligheid niet verantwoord is om deze te bedienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd na te denken over de wijze van onderhoud voor de toekomst en de daar bijhorende kosten. Het voorstel van het college is om het aantal bruggen terug te brengen van 34 naar circa 13 bruggen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 14 december 2021 door de gemeenteraad besproken.

Achterstallig onderhoud en levensduur bruggen

Al eerder werd geconstateerd dat de bruggen toe zijn aan onderhoud. Het college heeft daarom alle bruggen grondig laten inspecteren. Gebleken is dat er een grote opgave ligt aan onderhoud met een hoge financiële uitgave. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’Er is in het verleden veel ingezet op noodzakelijk onderhoud door bezuinigingen zonder de kijk naar de toekomst. Daar komt bij dat de bruggen een levensduur van ongeveer 40 jaar hebben en deze nu is bereikt.’’

Vijf onderhoudsmodellen en financiën

Het college heeft de gemeenteraad vijf modellen gepresenteerd met uitéénlopende vormen en kosten. Zo is er de optie om alle bruggen te vervangen voor duikers. Dit is de goedkoopste variant maar heeft als gevolg dat er geen doorvaart meer mogelijk is door het Pekelder Hoofddiep. De meeste kostbaarste variant is om alle bruggen te vervangen of groot onderhoud te geven en te vervangen waar nodig. Het model dat het college aanbeveelt is een tussenvorm. Hierbij wordt het aantal bruggen teruggebracht van 34 naar circa 13. Voor de uitvoering van dit model is er structureel geld in de begroting zonder dat er bezuinigingen nodig zijn.

Beschoeiingen

Tevens moet een deel van de beschoeiingen worden vervangen. Het gaat hierbij om ongeveer 16,5 kilometer in totaal. Ook hierover neemt de gemeenteraad op 14 december 2021 een besluit.

In gesprek met inwoners en bedrijven

Mocht er worden besloten om het aantal bruggen op termijn te minderen, gaat de gemeente met haar inwoners in gesprek om te bepalen welke bruggen moeten blijven. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’Door het aantal bruggen te verminderen naar circa 13 bruggen is er de mogelijkheid om die bruggen nu grondig aan te pakken en in de toekomst te onderhouden en de vaarroute te behouden. Welke bruggen het betreft wordt met inwoners en bedrijven besproken. Uiteraard gaat het hierbij om bruggen met een belangrijke verkeersfunctie.’’

Vaarroute

Het Pekelder Hoofddiep is een vaarroute door de provincie Groningen. Per jaar komen er zo’n 150 bootjes door het diep. Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Een belangrijke vraag is welke invulling de gemeenteraad aan het Pekelder Hoofddiep willen geven. Wel of geen vaarroute? Hierover zijn wij continu in gesprek met de Provincie en het Waterschap. Het college is van mening dat de vaarroute een toegevoegde waarde is voor de karakteristiek en historie van Pekela. Daarom doen wij het voorstel om het aantal bruggen te verminderen en daarmee de vaarroute te behouden.’’

Tijdspad

Wanneer de gemeenteraad op 14 december 2021 een besluit neemt wordt er gestart met de onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van de bruggen met als streven om in 2023 weer te kunnen varen door het Pekelder Hoofddiep en in 2040 alle bruggen in goede staat van onderhoud te hebben. Het weghalen van bruggen wordt gefaseerd gedaan.