Pekela stelt begroting met iets meer ruimte vast

De begroting van de gemeente Pekela is in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2021 vastgesteld. De begroting laat deze keer een kleine plus zien. De uitvoering van bezuinigingen en de iets hogere bijdrage van het Rijk zorgen, na jaren van bezuinigingen, nu voor iets meer financiële ruimte. Het is de laatste begroting uit het partijenakkoord 2018-2022 ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap'. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie.

Reserve fysieke domein iets vergroten

De financiële ruimte in de begroting wordt gebruikt om de reserve voor het fysieke domein te vergroten. Burgemeester Jaap Kuin: ''De laatste jaren konden wij helaas weinig geld reserveren voor groot onderhoud in het fysieke domein, terwijl dit wel de wens was. Nu hebben wij de mogelijkheid om de reserve iets te vergroten voor de uitvoering van onderhoud aan groen en wegen in de komende jaren.

Toekomstvisie Pekela

Sinds 1 januari 2021 is Pekela een zelfstandige gemeente met een eigen ambtelijke organisatie. Om te achterhalen waar we als gemeente Pekela naar toe willen en hoe we daar komen, stellen we een Toekomstvisie op. We willen ervoor zorgen dat het een gedeeld beeld wordt van inwoners en maatschappelijke organisaties, van gemeenteraad en college en van de organisatie.

Gemeenteraadsverkiezingen en nieuw beleid

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is een afsluiting van een periode maar ook de start van een nieuwe. Een andere samenstelling van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Na de vorming van het partijenakkoord gaan wij aan de slag om uitvoering te geven aan het nieuwe beleid. In de begroting voor 2022 staat om die reden alleen bestaand beleid.

Begroting 2022 in één oogopslag