Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). De Wet verplichte GGZ regelt wanneer iemand verplicht kan worden zorg te accepteren. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen.

In de oude wet stond een gedwongen opname centraal, de Wet verplichte GGZ maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft ook mogelijk. De Wet verplichte GGZ is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. In de nieuwe wet is nu ook geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de behandeling, en in de zorg en ondersteuning daarna.

Aanpak

Heeft u vragen over de WvGGZ of wilt u een melding doen? Neem contact op via ons meldpunt. Dit gaat zo:

Of doe online een melding:

Melding doen WvGGZ

 • Log in met DigiD
 • Vul het formulier in

Anoniem melden

U kunt ook anoniem een melding  WvGGZ doen. Neem dan telefonisch contact met ons op:

 • Bel het meldpunt: 0598 652301, dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 uur.
 • Geef aan dat u een anonieme melding wilt doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ).
 • Wij zorgen dat uw melding correct en anoniem verwerkt wordt.

Het meldpunt Zorg en Veiligheid coördineert meldingen op het gebied van veiligheid en zorg. Het meldpunt zorgt ervoor dat de juiste hulpverlener of instantie aan de slag gaat met de melding. We werken onder andere samen met de politie, woningcorporatie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, Geestelijke Gezondheids Zorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening en verslavingszorg.

Ondersteuning voor naasten

Heeft u als naaste te maken met de verplichte ggz? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? Zoekt u steun of heeft u vragen? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon voor de regio Groningen, José van Voorthuizen. Dat gaat zo:

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat het erger wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

  Lees verder
 • Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek.

  Lees verder
 • Het meldpunt Zorg en Veiligheid coördineert meldingen op het gebied van veiligheid en zorg. Het meldpunt zorgt ervoor dat de juiste hulpverlener of instantie aan de slag gaat met de melding.

  Lees verder
 • De volgende meldingen kunnen naar het meldpunt Zorg en Veiligheid:

  • Inwoners die voor naasten een aanvraag doen in het kader van de Wet Verplichte GGZ.
  • Inwoners die verward overkomen
  • Inwoners die zorg nodig hebben, maar dit niet krijgen
  • Vereenzaming of verwaarlozing van inwoners
  Lees verder
 • In geval van een crisis belt u 112.

  Lees verder
 • Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek.

  Lees verder
 • Verplichte zorg wordt ingezet als iemand dreigt zichzelf of anderen ernstig nadeel toe te brengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie.

  Lees verder