Wat gebeurt er met mijn WvGGZ melding?

Vraag

Wat gebeurt er met mijn WvGGZ melding?

Antwoord

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek.

Toelichting

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als er hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten.

Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen. Het kan ook dat de zorg thuis wordt ingezet.

Zie ook deze producten