Sociaal team

Sociaal team

Het sociaal team Pekela bestaat uit de afdelingen:

  • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet verplichtte GGZ (WvGGZ)
  • Zorg en Veiligheid

Meldpunt sociaal team Pekela

Heeft u vragen of wilt u een melding doen bij het Sociaal Team dan kan dat via ons meldpunt.

Het meldpunt is iedere werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

Bel het Sociaal Team: 0598 652301

U kunt ook een mail sturen naar: sociaalteam@pekela.nl

Wanneer politie bellen

Is de overlast zo erg dat de politie volgens u moet ingrijpen? Bel dan de politie: 0900-8844 (geen spoed, wel politie). Bel bij acuut gevaar altijd 112 (als elke seconde telt).

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Vermoedt u dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld? Of dat een kind in een onveilige thuissituatie zit? Dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis Groningen. Dat kan ook anoniem. Ook hier geldt dat u bij acuut gevaar 112 kunt bellen.