Welke meldingen kunnen naar het meldpunt Zorg en Veiligheid?

Vraag

Welke meldingen kunnen naar het meldpunt Zorg en Veiligheid?

Antwoord

De volgende meldingen kunnen naar het meldpunt Zorg en Veiligheid:

  • Inwoners die voor naasten een aanvraag doen in het kader van de Wet Verplichte GGZ.
  • Inwoners die verward overkomen
  • Inwoners die zorg nodig hebben, maar dit niet krijgen
  • Vereenzaming of verwaarlozing van inwoners
Zie ook deze producten