Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

Vraag

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

Antwoord

In geval van een crisis belt u 112.

Toelichting

Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Zie ook deze producten